Me emrin e Zotit, më të Mëshirshmit, Më të Mëshirshmit

 Uebfaqja Zyrtare e www.ZakatCalculator.info

Kosova

UDHËZIME
- Zgjidhni vendin tuaj ose vendin ku jetoni dhe punoni
- Lini bosh nëse kategoria nuk vlen për ju

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, shkalla e Zekatit është gjithmonë 2.5%
Të gjitha llogaritjet e Zekatit bazohen në "Hadithe" (thëniet e Profetit Muhamed Paqja qoftë mbi të) dhe / ose mendimi studiues bazuar në ato "Hadithe"

Dhe Zoti e di më mirë

Qëndroni në kontakt me ne

Për pyetje dhe sugjerime, na kontaktoni: [email protected]